Zatrucie jedzeniem w restauracji

Restauracje jako miejsca żywienia zbiorowego podlegają restrykcyjnym wymaganiom w zakresie obróbki żywności. Kontrole nad jakością pożywienia, jak również czystością i sprawnością sprzętów gastronomicznych prowadzi sanepid, ale również inne urzędy państwowe. Mimo szczegółowych przepisów i wymagań, zdarzają się przypadki zatruć jedzeniem w restauracjach.

Czy to zatrucie?

Ból brzucha po wizycie w restauracji nie zawsze oznacza, że dolegliwości spowodowane są spożytym w niej jedzeniem. Gdy ból brzucha jest bardzo dokuczliwy, lub towarzyszą mu dodatkowe dolegliwości, należy udać się do lekarza. To właśnie jego rozpoznanie stanowi podstawę do udowodnienia związku między spożytym w restauracji jedzeniem a dolegliwościami. Poważniejsze zatrucia bakteryjne, na przykład salmonellą, wykrywane są na podstawie dokładniejszych badań i obowiązkowo raportowane przez lekarza do właściwego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przeprowadzona przez urzędników kontrola da jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy do zatrucia doszło w restauracji.

Odszkodowanie

Po zgromadzeniu dokumentacji dotyczącej choroby i naszego pobytu w restauracji (paragon, wydruk z karty, oświadczenie świadka), składamy do restauracji roszczenie o odszkodowanie. Jego wysokość uzależniona jest od charakteru dolegliwości, kwoty wydanej na leczenie, długości nieobecności w pracy, i innych kosztów, które poniesione zostały w związku z chorobą.

Część restauracji posiada polisy OC i wówczas postępowanie podejmuje ubezpieczyciel. W pozostałych przypadkach negocjujemy bezpośrednio z restauratorem, a gdy to nie jest możliwe, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.